”SKØNT” – længsler og eksotisme i Reventlowparken.

In Situ Lollands installations/skulpturprojekt 2023

Sted:

Reventlowparken

Pederstrupvej 124

4943 Torrig L

Udstillingsperiode: 13.maj 2023 - 1.okt 2023

Projektperiode: 6.maj 2023 - 12.maj 2023


In Situ Lolland - der er en gruppe af lokale professionelle kunstnere fra Lolland og Falster - vil i 2023 indbyde udvalgte kunstnere - bosiddende på eller med stærk tilknytning til landsdelen - til at fremstille 10-12 skulpturelle værker i Reventlowparken under titlen “SKØNT”.

Værkerne vil i videst mulig omfang blive til i parken ( 6.maj,- 12maj 2023 ), så publikum kan følge processen, og komme i dialog med kunstnerne i projektperioden.


Ide og indhold:

”SKØNT” – længsler og eksotisme.


In Situ Lolland relaterer som regel, på den ene eller anden måde, tematisk til Reventlowmuseets udstillinger, og i 2023 har museet planer om, at bruge parken til at formidle det romantiske havesyn fra slutningen af 1700 tallet.

- Derfor er det ideen, at kunstnernes installationer/skulpturer i 2023 skal indgå i denne kontekst. Vi forestiller os, at vores værker skal være med til at perspektivere og knytte an til romantikken. Trække tråde tilbage, men også frem til vores tid – hvilke spor og hvilken plads har ”romantikken” i nutiden.

Set i lyset af den nuværende samfundsmæssige og globale situation vil In Situ Lolland med projektet ”SKØNT” bidrage til, at Reventlowparken i endnu højere grad bliver en oase og et åndehul for de besøgende . Vi vil forsøge, at være en slags modgift til nogle af de bekymringer, folk måtte have i en tid, hvor vi af medierne bliver bombarderet med nyheder om skovrydning, naturkatastrofer og menneskeskabt klimakrise.

Vi vil med vores udstilling fremhæve de positive nyheder og fremskridt, der trods alt findes. Der ER stadig meget, der er SKØNT.

Der findes stadigvæk helt fantastiske udsigter – masser af vild og reguleret natur.

Der er en mangfoldighed af organisationer, der kæmper for bevarelse af naturområder, truede dyrearter og biodiversitet. Noget af det lykkes.