In Situ Lollands skulptur/installationsprojekt 2020

En kort beskrivelse;

MÆT

- fortæring og nydelse i Reventlowparken.

In Situ Lolland, der er en gruppe af professionelle udøvende

kunstnere på Lolland, vil indbyde 12 kunstnere, til at lave 12 værker

i parken, som omgiver Reventlowmuseet i Pederstrup på Lolland.

MÆT ‒ er det modsatte af SULT ‒ og vi forstiller os, kunstnerne

boltre sig, og udforske området mellem disse to yderpunkter,

Kodeord kunne fx være; vellyst, madglæde, kvalme, begær,

askese, men også overflod, metanprutter og permakultur mv. Vi

vil med vores udstilling, give vores kommentarer, og lægge op til

refleksioner omkring den globale balance. Balancen i forhold til det,

at være mæt på den positive måde, i betydningen at have fået nok,

og så modsætningen - at ville have for meget. Det dilemma der er

imellem den positive menneskelige trang til virkelyst og udvikling, og

de begrænsede resurser på kloden - og vores fordeling af dem. Vi

anser det for nykabende, at vi fra den vinkel og så direkte, går i

dialog med Reventlowmuseets udstilling i 2020, der omhandler

madkulturen på herregårdene på C.D.F Reventlows tid

Vi vil skabe med - og modbilleder, og bringe temaet op til nutiden.

Samtidigt vil vi forankre det til historien om C.D.F. Reventlow, der

virkede som reformator og inspirator - særligt i forhold til

fordelingspolitikken - med ophævelse af stavnsbåndet og udannelse

af den almene befolkning.

Vi ønsker, at lave værker, der er stedspecifikke, og som forholder

sig til temaet på et hvilket som helst sted på abstraktionsskalaen.

Vores mål er, at udstillingen skal være en kunstnerisk sansemæssig

og æstetisk oplevelse, der overrasker og vækker til eftertanke.

Vi vil gerne til stadighed tiltrække publikum fra nær og fjern til

parken og vores landsdel, der er kendt som et såkaldt

udkantsområde, Vi vil bringe fokus til udstillingen, og de udøvende

kunstnere på forskellig vis;

Hvert værk ledsages af en kortfattet tekst ,Vi laver forskellige

kunstformidlende, publikumsinvolverende, nyskabende

arrangementer om såvel temaet, som installationerne i form af

rundvisninger, artist talks, dialogmøder, musikarrangement og

børneworkshop.

PR via egen hjemmeside (www.initulolland.dk), museets hjemmeside,

Kulturnaut, pressemeddelelser, flyers, plakater, radio og TV..

Vi samarbejder med Reventlowmuseets direktør Louise Sebro

(Museum Lolland Falster) og Reventlowparkens støttekreds v/

Mogens Warrer

Se den fulde projektbeskrivelse for uddybende information.

_____________________________________________________________________

_

Med venlig hilsen

In Situ Lolland www.insitulolland.dk

Lotte Madsen billedkunstner www.lottematelier.dk

Michael Dunk billedkunstner www.galleridunk.dk

Parul Modha billedkunstner www.parulmodha.com

Jens Bach Larsen  Musiker  jensbachlarsen@gmail.com

Medvirkende kunstnere

Michael Dunk              Lotte Madsen

Esben Brandt Møller   Claus Titze

Mette Glyholt               Emil krogh

Kristoffer Glyholt        Parul Modha

Bo Karberg                 Jette Melgreen

Katrine Ring


CVR 38904620

Kontaktperson Lotte Madsen Maglehøj 4913 Horslunde ,

61361836 lottematelier@gmail.com

Lotte_Madsen_2020.html
Parul_Modha.html
Jette_Mellgren_2020.html
Kristoffer_og_Mette_Glyholt_2020.html
Bo_Karberg_2020.html
Klaus_Titze_2020.html
Emil_Krogh_Rasmussen_2020.html
Michael_Dunk_2020.html
Katrine_Ring_2020.html
Esben_Brandt_Mller_2020.html

Klik på navnene og se værkerne